Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Zdravotníctvo nie je biznis

kvapka

Zdravotníctvo nie je biznis

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európska komisia dňa 5. 6. 2023 oznámili spustenie prelomového partnerstva v oblasti digitálneho zdravia. Digitálny ceritfikát môže zahŕňať napríklad digitalizáciu Medzinárodného očkovacieho preukazu alebo profylaxie. Rozšírenie takýchto digitálnych riešení bude nevyhnutné na zabezpečenie lepšieho zdravia pre občanov na celom svete.

Jedným z kľúčových prvkov v práci Európskej únie proti pandémii COVID-19 boli digitálne certifikáty COVID-19. Na uľahčenie voľného pohybu v rámci svojich hraníc EÚ rýchlo zaviedla interoperabilné certifikáty COVID-19 (s názvom „Digitálny certifikát EÚ COVID-19“).

„Certifikát EÚ bol nielen dôležitým nástrojom v našom boji proti pandémii, ale uľahčil aj medzinárodné cestovanie a cestovný ruch. Som rád, že WHO bude stavať na princípoch ochrany súkromia a špičkovej technológii certifikátu EÚ, aby vytvorila globálny nástroj proti budúcim pandémiám,“ dodal Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh.

https://www.who.int/news/item/05-06-2023-the-european-commission-and-who-launch-landmark-digital-health-initiative-to-strengthen-global-health-security

Kto ovláda zdravie, ovláda život a smrť.

WHO na rozdiel od iných systémov OSN nebola vytvorená v rámci OSN. Bola vytvorená Rockefellerom v roku 1948 a nakoniec bola integrovaná do systému OSN. Ako to Rockefeller urobil? S peniazmi – s množstvom peňazí.

Nasleduje prepis videa https://www.youtube.com/watch?v=TSo6ELxAeaI

V polovici decembra 2022 pracovná skupina pre zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (International Health Regulations) [pod WHO] prvýkrát zverejnila 197-stranový dokument, ktorý obsahoval viac ako 300 navrhovaných zmien a doplnení medzinárodných zdravotných predpisov. Tento dokument znova zverejnili 6. februára 2023.

Už takmer tri mesiace mainstream a politici na celom svete skresľovali alebo úplne ignorovali navrhované zmeny od mnohých národov po celom svete, ktoré sú určené na zotročenie ľudstva v digitálnom väzení.

Dovoľte mi preskúmať len niektoré z týchto navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Na strane 29 z 197-stranového dokumentu Česká republika v mene 27 členských krajín Európskej únie navrhla inštitút digitálnych formulárov na vyhľadávanie cestujúcich, ktoré by v podstate zaviedli sledovanie kontaktov pre všetkých cestujúcich na celom svete.  Česká republika to zopakovala v zmenách pre článok 35. V zmenách článku 36 rozšírili myšlienku zahrnúť osvedčenia o testoch, osvedčenia o prekonaní choroby, osvedčenia o očkovaní a profylaxiihttps://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_6-en.pdf

Vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k prílohe 6 objasnili, že tieto osvedčenia sa budú vydávať v digitálnej alebo papierovej forme, a vo svojom najpríšernejšom nerozumnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu navrhli, aby podpisy rodiča za dieťa alebo poručníka za negramotné osoby by neboli potrebné v digitálnom formáte. Nechám na čitateľovi, aby pochopil dôsledky globálneho digitálneho zdravotného certifikátu, ktorý by nevyžadoval overený podpis rodiča alebo opatrovníka.

Na strane 67 zmeny z Indie obsahujú informácie pre laboratórny test v digitálnom alebo fyzickom formáte. Na strane 83 Indonézia tiež uviedla, že tieto nové certifikáty budú v digitálnom alebo papierovom formáte a budú vyžadovať QR kód. Na strane 169 Ruská federácia v mene členských štátov Eurázijskej hospodárskej únie odzrkadľovala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Indie, aby zahŕňali laboratórne testy. A nakoniec na stranách 194 a 195 Uruguaj v mene členských štátov južného spoločného trhu navrhol nové vyhlásenie o zdravotnom stave cestovateľa, ktoré by poskytovalo lepšie informácie o cestovnom denníku, aby sa uľahčilo sledovanie kontaktov. Okrem toho Uruguaj tiež navrhol, citujem, „keď bola vyhlásená núdzová situácia v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu na účely vstupu a výstupu medzinárodných cestujúcich v scenári dobrovoľného očkovania s použitím produktov, ktoré sú stále vo fáze výskumu alebo ktorých dostupnosť je veľmi obmedzená, osvedčenia o očkovaní by sa mali považovať za schválené.“ Navrhli tiež dva scenáre, pričom maximálnym scenárom je certifikácia histórie očkovania prostredníctvom QR kódu v digitálnom alebo papierovom formáte, ktorý smeruje na oficiálnu stránku krajiny pôvodu na získanie informácií o očkovaní.

V absolútne jasnom útoku na súkromie a slobodu zdravia sa my ľudia na celom svete musíme postaviť proti týmto navrhovaným zmenám a doplneniam Medzinárodných zdravotných predpisov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy môžu byť prijaté počas Svetového zdravotníckeho zhromaždenia prostredníctvom funkcie konsenzu, ktorá sa často používa na zhromaždení, pričom dokument sa predkladá na posúdenie a môže byť prijatý jednoduchým mlčaním všetkých delegátov na zhromaždení. Na 75. zhromaždení Svetového zdravia v máji 2022 boli týmto spôsobom prijaté dodatky. Nevyžadoval sa žiadny podpis predsedu vlády alebo prezidenta a nevyžadovala sa žiadna rada a súhlas od senátu alebo iného parlamentného orgánu. K tomuto typu prijatia navrhovaných zmien došlo minulý rok. Môže sa to opakovať tento rok alebo sa to môže stať budúci rok. Mlčanie rovná sa súhlas!

Videorozhovor s Petrom Koenigom o tom, čo vlastne WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je. Aká je ich agenda a ako sú financovaní.

Peter Koenig je geopolitický analytik a bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), kde viac ako 30 rokov pôsobil po celom svete. Prednáša na univerzitách v USA, Európe a Južnej Amerike. Pravidelne píše pre online časopisy a je autorom knihy Implosion – Ekonomický triler o vojne, ničení životného prostredia a korporátnej chamtivosti“ (Clarity Press – 1. novembra 2020).

Zdroj: www.rejectdigitalenslavement.com