Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Virtuálne svety

bluzka farebne

Virtuálne svety

Všetci ste pozvaní vypočuť si podcast NOWMORE po anglicky – táto epizóda bude nielen o virtuálnych svetoch, ale aj o digitalizácii všeobecne. https://nowmore.eu/nowmore-questions/

Rozhovor sa uskutoční s organizátorkou Európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) — Zostaň pripojený, ale chránený“ https://signstop5g.eu/sk