Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Skryté zasahovanie krajín mimo EÚ do politík EÚ, alebo zasahovanie už od druhej svetovej vojny?

eu_map

Skryté zasahovanie krajín mimo EÚ do politík EÚ, alebo zasahovanie už od druhej svetovej vojny?

Európska únia zverejnila iniciatívu s názvom “Transparentnosť skrytého zasahovania tretích krajín”. Občania EÚ sa môžu propojiť k verejnej konzultácii v termíne 16 Február 2023 – 13 Apríl 2023.

Viac o spôsobe zapájania sa do iniciatív EÚ v článku Európska Komisia chce počuť Váš hlas

Verejná konzultácia

Cieľom tejto iniciatívy je zaviesť spoločné požiadavky na transparentnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o skryté zasahovanie tretích krajín, prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a chrániť demokratickú sféru EÚ pred skrytým zahraničným vplyvom. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13744-Transparentnost-skryteho-zasahovania-tretich-krajin_sk

V dokumente “VÝZVA NA PREDKLADANIE PODKLADOV”, v A. Politický kontext, sa píše: “V posledných rokoch došlo k výraznému zvýšeniu počtu prípadov skrytého zasahovania krajín mimo EÚ do nášho demokratického prostredia…

Čo je toto za orwellovský newspeak? K výraznému zasahovaniu tu dochádza už od druhej svetovej vojny (napr. USA a Nemecko) Samozrejme, že je potrebné posilňovať demokratickú odolnosť. Avšak dobrý výsledok sa dosiahne, len ak sú stanovené správne predpoklady,ak sú správne zanalyzované východiská. Je dôležité veci správne pomenovať a dívať sa na ne zo všetkých svetových strán.

„Zákon o kancelárke“ a deficity suverenity Spolkovej republiky Nemecko

Pochybnosti o obmedzenej alebo neexistujúcej suverenite Spolkovej republiky dlhodobo zamestnávajú odborníkov na medzinárodné právo. Zakladajú sa mj. ku „Kanzler-Akte“, niekoľkým dokumentom, v ktorých spojenecké víťazné mocnosti druhej svetovej vojny stanovili záväzné výhradné práva pre svoju dispozičnú moc nad Nemeckom a ktoré – podľa pamäti bývalého poradcu kancelára Egona Bahra (1922- 2015) – každý spolkový kancelár Spolkovej republiky Nemecko podpisuje na začiatku svojho funkčného obdobia.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003956_DE.html

Povedzte aj Vy svoj názor

Kto mlčí, ten svedčí. Nenechajme to mlčky prejsť. Európska únia je ako veľké dieťa, ktorému musíme určiť jasné hranice.

Pridajte Váš názor, ja som svoj pridala:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13730-Na-obranu-europskej-demokracie-oznamenie/F3390229_sk

Motivačné video Blaha ₊ Laššáková: https://www.infovojna.bz/article/video-ako-zachranit-demokraciu-alebo-boj-proti-slobode-slova-pod-plastikom-boja-proti-dezinformaciam