Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Národné voľby 2023 – líderka kampane

tricko farebne

Národné voľby 2023 – líderka kampane

V občianskom združení Elektrosmog a zdravie spolu s tímom odborníkov pracujeme na tom, aby ľudia na Slovensku neboli zbytočne vystavovaní neustále sa zvyšujúcej miere rádiofrekvenčného žiarenia.

Veríme, že ako súčasť NR SR budeme môcť výraznejšie ovplyvňovať znižovanie expozície obyvateľstva umelým elektromagnetickým poliam.

Podarilo sa nám postaviť dvoch kandidátov za stranu Slovenské hnutie obrody na posledných dvoch miestach s číslami 44 a 45.

– s číslom 44. Mgr. Ing. Daniela Bérešová, pedagogička a aktivistka za reguláciu elektrosmogu

– s číslom 45. RNDr. Vladimír Patráš, fyzik a aktivista za reguláciu elektrosmogu

Ďakujeme za každý krúžok

Výsledky volieb

V ľútom súboji titanov má každý krúžok o to väčšiu cenu. Sme vďační za 55 krúžkov pre Danielu a 58 krúžkov pre Vladimíra. https://volbysr.sk/sk/mandaty_poslanci.html