Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Komunálne voľby 2022 – program

kosielka s vysivkou farebna pozadie

Komunálne voľby 2022 – program

Za zdravé školstvo

Deti trávia v škole pol dňa. Preto by prostredie v škole malo byť zdravé a nenarúšajúce zdravý detský vývoj.

Za životné prostredie

Normou pre človeka má byť prirodzené životné prostredie.

Za reguláciu ((((5G))))

Chráňme deti pred elektrosmogom v seneckých školách a v školách bratislavského kraja.

Za de-digitalizáciu školstva

Budem podporovať kvalitné návrhy, ktoré odobria odborníci naprieč viacerými odbormi, a nielen politici od stola. Mojou odbornosťou chcem prispieť v tejto časti školstva, aby bolo pre deti vytvorené zdravé prostredie bez škodlivých vplyvov.

Svojim deťom plánujeme dobrú budúcnosť, chceme im poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a chceme, aby používali moderné nástroje. Ako si ľudia stále viac a viac zvykali na mobilné telefóny, internet a bezdrôtovú komunikáciu, používanie týchto nástrojov si postupne našlo cestu aj do škôl. Na konci roka 2019 takmer nebola škola, ktorá by nepoužívala Wi-Fi.

Digitalizácia škôl sa čoraz viac odzrkadľuje v používaní stále väčšieho počtu bezdrôtových zariadení (stolné počítače, notebooky, tablety, interaktívne tabule, projektory, tlačiarne apod.), pripojených na internet pomocou Wi-Fi sietí. Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia. Štát dokonca cez projekt EDUNET financuje a garantuje určitý minimálny počet Wi-Fi smerovačov v priestoroch školy. Len málokto však sponzoruje zakáblovanie školy. Ocenenie patrí uvedomelým riaditeľom, ktorí vedia, prečo je druhá varianta z dlhodobého hľadiska lepšia.

Keďže deti sú zo zákona povinné chodiť do školy, je dôležité vytvoriť pre nich bezpečné prostredie. Školy sú jedinečným prostredím, pretože deti trávia niekoľko hodín denne v triedach so silným bezdrôtovým žiarením. Preto budem presadzovať hlavne tieto body:

  • Káble by mali byť vždy prvou voľbou (namiesto bezdrôtového prenosu). Budem žiadať uvoľnenie financií, aby bolo v školách uprednostnené káblové pripojenie pre prístup na internet. Taktiež v obstarávaní by bolo možné zakúpiť len také zariadenia, ktoré umožňujú pripojenie ethernetovým káblom.
  • Budem presadzovať jednotné pravidlá pre školy, aby zakazovali používanie mobilných telefónov a iných osobných elektronických zariadení vo vyučovacích priestoroch a triedach podobne ako to majú v iných štátoch.
  • Budem požadovať vytvorenie ochranných zón na území a v okolí školských zariadení do vzdialenosti 500 m (zamedzenie inštalácií základňových staníc mobilnej siete a iných RF zdrojov).
  • Budem presadzovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov a správcu počítačovej siete v tejto problematike napr. v rámci školenia o bezpečnosti pri práci. Tiež deti by sa mali naučiť používať svoje zariadenia bezpečne. Príkladom dospelých by sa teda aj nepriamo vzdelávali.

Bezdrôtové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé.