Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Kapitalizmus je len pre horné 1%

graf

Kapitalizmus je len pre horné 1%

Klasická poučka trhového mechaninzmu znie:
Dopyt predstavuje záujem spotrebiteľov o kúpu daných tovarov a služieb pre uspokojenie svojich potrieb. Čím je drahší tovar, ľudia kupujú menej.

Táto poučka je pravdivá, avšak len v určitých situáciách. Klasický model ponuka-dopyt je aplikovateľný len pre luxusný tovar. Teda taký, na ktorom nezávisí naša existencia.

Prečo?

 • Koľko by ste boli ochotní zaplatiť za kúrenie v zime?
 • Koľko ste ochotní platiť za pitnú vodu?
 • Koľko ste ochotní zaplatiť za zdravotnú starostlivosť, či za záchranu života?

V týchto príkladoch neplatí, že čím je drahší tovar, ľudia kupujú menej. Nikto nevydrží viac ako 3 dni bez vody, akákoľvek by bola drahá…

Poistenie

Pri mnohých aspektoch života existuje poistenie. Všimnime si ale, čo poistenie vlastne je – je to sociálna štruktúra. Kým človek nemá problém, dáva (platí poistenie). Keď človek má problém, dostáva (je mu vyplatená poistná udalosť).

Čo všetko sa dá poistiť?

 • zdravotné poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti
 • nemocenské poistenie
 • dôchodkové poistenie
 • povinné poistenie auta, havarijné poistenie auta
 • životné poistenie
 • poistenie nehnuteľnosti, poistenie majetku
 • cestovné poistenie

To znamená, že mnohí ľudia, ak sa majú dobrovoľne rozhodnúť, sú pri základných aspektoch života vlastne sociálni.